Medlemsuppstallning

På anläggningen finns det plats för cirka 18 medlemsuppstallade hästar, fördelat på två olika stall.

Hyran: Priset bestäms inför varje ny säsong. För närvarande är månadsavgiften 1700 kr (kallhyra) och skall betalas månadsvis i förskott. Foder och strö tillkommer på fakturan.

I avtalet ingår ett joursystem samt att man skall vara med på städdagar och ställa upp som funktionär vid klubbens tävlingar. Det är också viktigt för klubben att du är intresserad av att bidra så gott du kan till den allmänna trivseln på anläggningen, som t ex att kanske vara med i en kommitté, sektion, styrelsen, eller ta ansvar för ett visst område på klubben. Hela klubbens verksamhet bygger på god kvalitet och gott värdskap, och som uppstallad hos oss blir du automatiskt en förebild för våra elever.  

I hyran ingår även anläggningskortet, med tillgång till alla ridbanor när de ej är bokade till annat, som t ex ridskoleverksamhet, träning, extern uthyrning etc.  Du har dessutom rätt att ha en hästtailer parkerad på vår stora parkering (den måste dock flyttas bort vid större evenemang)

Är du intresserad av att stalla upp hos oss så skall du anmäla intresse till vår styrelsemail. Du anger namn, adress, mobilnummer samt häst/ponny samt antal platser du söker. Vi behöver också ha någon referens som kan berätta lite mer om dig. Du måste lösa medlemsskap i föreningen, gäller även medskötare/medryttare för att få stalla upp hos oss. 

Din intresseanmälan sparas i en separat lista, och vi hör av oss via mail så snart det blir tillfälle. Du kan läsa igenom vårt avtal som ligger länkat längst ned, och du har cirka en vecka på dig att besvara eventuellt erbjudande om boxplats. 

Uppstallningsavtal

Bilaga 1

Bilaga 2